Lapas

ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

informācijas publicēšana internetā

Papildini dokumentu, ierakstot priekšrocības un trūkumus informācijas publicēšanai internetā.

Prieks un trukumi

Atšķirība starp internetu un globālo tīmekli

Izlasi doto tekstu!
Ko kukaiņi ir izveidojuši? Kas kukaiņiem pietrūkst, ko vajadzētu, lai viņu sistēma darbotos.
Salīdzini tekstu ar jēdzieniem: internets un globālais tīmeklis.
Kas kopīgs kukaiņu izveidotajai sistēmai ar šiem jēdzieniem?
Kāda ir atšķirība jēdzieniem: internets un globālais tīmeklis.


otrdiena, 2018. gada 6. februāris

Konkurss skolēniem "Foto detektīvs"

Latvijas Drošāka interneta centrs aicina skolēnus piedalīties konkursā "Foto detektīvs". Arvien vairāk mēs pasauli uztveram vizuāli - redzam un secinām, redzam un rīkojamies, redzam un ticam. Attēli var melot, mānīt, vēstīt tieši to, ko autors vēlas, tāpēc arī vizuālā informācija ir jāprot kritiski analizēt. Piedalies un nopelni balvas!

Aptauja skolēniem!

Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi Siguldas novada jauniešu vecumā no 13 līdz 30 gadiem aptauju par dzīvi novadā, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par Siguldas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vienlaikus, šobrīd norit darbs pie pirmā Siguldas novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta, kas ir būtisks ieguldījums, lai pašvaldība varētu mērķtiecīgi strādāt uz jauniešu vajadzībām, aktualitātēm un pastāvīgu jauniešu dzīves uzlabošanu.

anketa:  https://goo.gl/M5p3fq