Lapas

trešdiena, 2018. gada 24. janvāris

Tests "Programmatūra"

Izvēlies pareizo atbildi! Testā doti 2012.-2017.gada vidusskolas informātikas eksāmena uzdevumi.

Tests "Aparatūra"

Izvēlies pareizo atbildi! Testā doti 2013.-2017.gada vidusskolas informātikas eksāmena jautājumi.

Pašpārbaude "Datu aizsardzība"

10.d

Pašpārbaude "Programmatūras veidi"

10.d

Pašpārbaude "Ergonomika"

10.d

Pašpārbaude "Drošība"

10.d

Uzdevums "HTML pamata tagi"


Uzdevums pamata tagu apguvei/

Atver savu web lapu.
Izveido jaunu ierakstu  - teksta noformēšana HTML
1.Uzdevums

Pašpārbaude "datortīklu veidi"

10.d

Pašpārbaude "IKT izmantošana un komunikācija"

10.d

Pašpārbaude "Lietojumprogrammas"

10.d

Pašpārbaude "Ievada un izvada ierīces"

10.d

https://learningapps.org/display?v=pp9f3gktc18

Pašpārbaude "Atmiņas ierīces un lielumi"

11.a

Pašpārbaude "Atmiņas ierīces"

10.d

trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Tēmas IKT pamatjēdzienu apguvei


Ievadi izveidotā uzdevuma saiti šajā dokumentā

Dokuments


Pašpārbaude "Datortīklu veidi"

Uzdevumu veidoja 2017./2018.m.g. 10.c klases skolēni.

Pašpārbaude "Lietojumprogrammas"

Uzdevumu veidoja 2017./2018.m.g. 10.c klases skolēni.

Pašpārbaude "Operētājsistēmas"

Uzdevumu veidoja 2017./2018.m.g. 10.c klases skolēni.

Pašpārbaude "Atmiņas ierīces un to lielumi"

Uzdevumu veidoja 2017./2018.m.g. 10.c klases skolēni.

pašpārbaude "Datora aparatūra"

Uzdevumu veidoja 2017./2018.m.g. 10.c klases skolēni.

Teksta noformesana HTML

Virsraksts 1

Virsraksts 2

Virsraksts 3

Virsraksts 4

Virsraksts 5
Virsraksts 6

Pašpārbaude "Datora pieslēgvietas"

Uzdevumu veidoja 2017./18.m.g. 10.c klases skolēni

Macibu materiali " IKT pamatjedzieni"

Rokasgramata

otrdiena, 2018. gada 9. janvāris

Mācību materiāli tēmai "Tīmekļa lappušu veidošana"


Apgūstam internetu internetā

Tīmekļa lappušu veidošana, lietojot HTML redaktoru Microsoft Expression Web 3 (latviski)

Tīmekļa lappušu veidošana ar lietotni Gedit un HTML redaktoruKompoZer (latviski)

https://www.w3schools.com  angļu valodā par HTML
Tēmā "Tīmekļa lappušu veidošana" jāapgūst

Priekšrocības un trūkumi, ko dod informācijas publicēšana globālajā tīmeklī.
Tīmekļa lappušu veidošanas pamatprincipi.
Hiperteksta iezīmēšanas valoda (HTML) un tajā veidotu dokumentu struktūra, galvenie tīmekļa lappusi aprakstošie tagi.
Stila lapas kaskadēšanu (CSS) un tā lietošanas iespējas.
Tīmekļa vietnes un lappuses izveidošana.
Teksta ievadīšana, rediģēšana un formatēšana tīmekļa lappusē.
Tīmekļa lappuses parametru iestatīšana.
Izplatītāko attēlu formāti un to izmantošanas iespējas tīmekļa lappusēs.
Attēlu ievietošana tīmekļa lappusē.
Tabulu ievietošana, modificēšana un formatēšana.
Vienkāršu formu ievietošana un lietošana.
Ietvaru (frame) lietošana.
Hipersaišu veidošana tīmekļa lappuses objektiem uz datni, tīmekļa adresi, e-pastu.
Tīmekļa lappuses publicēšana.

Datu bāzes mini pētījums

1.Izpētīt tabulas dotajās datu bāzēs. Kāda informācija tiek uzkrāta? Kur šādu datu bāzi var izmantot?
datu bāze 1
datu bāze 2


2.Atrast vajadzīgo informāciju un īsi ierakstīt galveno:

11.a klasei
10.c klasei
10.d klasei


Mācību materiāli tēmas "Datu bāzes" apguvei


Rokasgrāmata "Datu bāzu veidošana un lietošana" (Latvijas Universitātes projekta materiāls)

E-interaktīvā apmācības vide lietotnes MS Access apguvei (Ventspils profesionālās vsk. materiāls)


Tēmā "Datu bāzu veidošana un izmantošana" jāapgūst

Datu bāzes lietošanas jomas un pamatjēdzieni.
Datu bāzu projektēšanas principi.
Tabulu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana.
Tabulas struktūras modificēšana. Datu ievadīšanas noteikumu veidošana. Saites starp tabulām.
Tabulu lietošana: ierakstu pievienošana, dzēšana, labošana, meklēšana, filtrēšana, kārtošana.
Formu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana.
Formu lietošana: ierakstu pievienošana, dzēšana, labošana, meklēšana, filtrēšana, kārtošana.
Galvenes un kājenes pievienošana formai.
Vaicājumu veidošana, modificēšana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana.
Loģisko operāciju un datu kārtošanas nosacījumu lietošana vaicājuma kritērijos.
Pārskatu veidošana, modificēšana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana.
Sakārtotu ierakstu grupu veidošana pārskatā.
Galvenes un kājenes pievienošana un rediģēšana pārskatā.